PODZIM 2006       pol kon body skore  
3. kolo Sobota, 19.8.2006 Sokol Stachy  -  SK Lhenice   Začátek: 17:00 0:1 3:1 3/3 3:1 1 - 0 - 0
4. kolo Sobota, 26.8.2006 Sokol Stachy - Sokol Bělčice Začátek: 17:00 1:2 3:2 3/6 6:3 2 - 0 - 0
5. kolo Sobota, 2.9.2006 SK Zliv - Sokol Stachy Odjezd: 14:45 Začátek: 17:00 0:0 0:1 3/9 7:3 3 - 0 - 0
6. kolo Sobota, 9.9.2006 Sokol Stachy  -  Sokol Záblatí   Začátek: 17:00 3:1 4:1 3/12 11:4 4 - 0 - 0
7. kolo Neděle, 17.9.2006 FK Chelčice  -  Sokol Stachy Odjezd: 8:30 Začátek: 10:15 0:1 2:2 1/13 13:6 4 - 1 - 0
8. kolo Sobota, 23.9.2006 Sokol Stachy  -  SK Vacov   Začátek: 16:00 1:1 2:4 0/13 15:10 4 - 1 - 1
1. kolo Čtvrtek, 28.9.2006 Sokol Stachy - TJ Netolice Začátek: 16:00 4:1 6:1 3/16 21:11 5 - 1 - 1
9. kolo Neděla, 1.10.2006 FC Vlachovo Březí - Sokol Stachy Odjezd: 14:00 Začátek: 15:30 0:0 0:0 1/17 21:11 5 - 2 - 1
10. kolo Sobota, 7.10.2006 Sokol Stachy - FC Westra Sousedov  Začátek: 15:30 0:1 4:3 3/20 25:14 6 - 2 - 1
11. kolo Neděle, 15.10.2006 TJ Vitějovice  -  Sokol Stachy Odjezd: 13:15   Začátek: 15:00 4:1 0/20 26:18 6 - 2 - 2
12. kolo Sobota, 21.10.2006 Sokol Stachy - FC Šumavské Hoštice Začátek: 15:00 1:0 6:0 3/23 32:18 7 - 2 - 2
13. kolo Sobota, 28.10.2006 Blaník Strunkovice - Sokol Stachy Odjezd: 12:15  Začátek: 14:00 1:0 3:0 3/23 32:21 7 - 2 - 3
2. kolo Sobota, 4.11.2006 Sokol Sedlice - Sokol Stachy Odjezd: 11:30 Začátek: 13:30 3:1 0/23 33:24 7 - 2 - 4
14. kolo Sobota, 11.11.2006 TJ Netolice - Sokol Stachy    Jarní kolo Odjezd: 11:45 Začátek: 13:30 1:1 3:1 0/23 34:27 7 - 2 - 5
JARO  2007
15.kolo Sobota, 31.3.2007 Sokol Stachy - Sokol Sedlice Začátek: 16:30 1:1 2:4 0/23 36/31 7 - 2 - 6
16.kolo Sobota, 7.4.2007 SK Lhenice - Sokol Stachy Odjezd:

14:45

Začátek: 16:30 1:1 3:1 0/23 37/34 7 - 2 - 7
17.kolo Sobota, 14.4.2007 Sokol Bělčice - Sokol Stachy Odjezd:

14:45

Začátek: 16:30 2:0 3:2 0/23 39:37 7 - 2 - 8
18.kolo Sobota, 21.4.2007 Sokol Stachy - SK Zliv Začátek: 17:00 0:2 0/23 39:39 7 - 2 - 9
19.kolo Sobota, 28.4.2007 Sokol Záblatí - Sokol Stachy Odjezd:

15:30

Začátek: 17:00 3:0 0/23 39:42 7 - 2 - 10
20.kolo Sobota, 5.5.2007 Sokol Stachy - FK Chelčice Začátek: 17:00 3:1 7:1 3/26 46:43 8 - 2 - 10
21.kolo Sobota, 12.5.2007 SK Vacov - Sokol Stachy Odjezd:

16:00

Začátek: 17:00 1:1 4:1 0/26 47:47 8 - 2 - 11
22.kolo Sobota, 19.5.2007 Sokol Stachy - FC Vl. Březí Začátek: 17:00 1:1 3:2 3/29 50:49 9 - 2 - 11
23.kolo Sobota, 26.5.2007 FC Sousedovice - Sokol Stachy Odjezd:

15:15

Začátek: 17:00 0:6 3/32 56:49 10 - 2 - 11
24.kolo Sobota, 2.6.2007 Sokol Stachy - TJ Vitějovice Začátek: 17:00 2:1 3:2 3/35 59:51 11 - 2 - 11
25.kolo Sobota, 9.6.2007 FC Š.Hoštice - Sokol Stachy Odjezd:

15:45

Začátek: 17:00 1:1 1:5 3/38 64:52 12 - 2 - 11
26.kolo Sobota, 16.6.2007 Sokol Stachy - Blaník Strunkovice Začátek: 17:00 5:0 3/41 69:52 13 - 2 - 11

       Stachy  B   2006-2007

          pol kon body skore  
1. kolo 20.8.2006 Zdíkov - Sokol Stachy B   Začátek: 17:00 2:1 5:1 0/0 1:5 0 - 0 - 1
2. kolo 27.8.2006 Sokol Stachy B - Stožec Začátek: 14:00 1:3 4:5 0/0 5:10 0 - 0 - 2
3. kolo 3.9.2006 H.Vltavice - Sokol Stachy B Odjezd:  Začátek: 17:00 0:0 1:1 1/1 6:11 0- 1 - 2
4. kolo 10.9.2006 Sokol Stachy B - Ktiš   Začátek: 17:00 0:0 4:0 3/4 10:11 1 - 1 - 2
5. kolo 17.9.2006 Vimperk - Sokol Stachy B Odjezd: Začátek: 16:00 5:0 0/4 10:16 1 - 1 - 3
6. kolo 24.9.2006 Sokol Stachy B  -  N. Pec   Začátek: 16:00 1:1 5:2 3/7 15:18 2 - 1 - 3
7. kolo 28.9.2006 Sokol Stachy B - Vacov B Začátek: 10:00 0:1 1:1 1/8 16:19 2 - 2 - 3
8. kolo 30.9.2006 Netolice  - Sokol Stachy B Odjezd: Začátek: 15:30 5:2 0/8 18:24 2 - 2 - 4
9. kolo 8.10.2006 Sokol Stachy B - Čkyně B Začátek: 15:30 0:0 3:0 3/11 21:24 3 - 2 - 4
10. kolo 15.10.2006 Záblatí B - Sokol Stachy B Odjezd: Začátek: 15:00 1:0 0/11 21:25 3 - 2 - 5
11. kolo 22.10.2006 Sokol Stachy B - Vl. Březí B   Začátek: 15:00 2:2 6:3 3/14 27:28 4 - 2 - 5
12. kolo 28.10.2006 Husinec - Sokol Stachy B Odjezd:  Začátek: 14:00 6:0 0/14 27:34 4 - 2 - 7
13. kolo(hl.) 5.11.2006 Sokol Stachy B - Lažiště B Začátek: 13:30 9:3 3/17 36:37 5 - 2 - 7
JARO 2007
14.kolo 12.11.2006  př. Vacov B - Stachy B 0:5 0/17 36:42 5 - 2 - 8
15.kolo Ne,1.4.2007 Lažiště - Stachy B Odjezd:

15:15

Zač.:16:30 0:1 3:1 0/17 37:45 5 - 2 - 9
16.kolo Ne,8.4.2007 Stachy B - Zdíkov Zač.:14:00 1:0 2:0 3/20 39:45 6 - 2 - 9
17.kolo So,14.4.2007 Stožec - Stachy B 14:30 16:30 6:0 0/20 39:41 6 - 2 - 10
18.kolo Ne,22.4.2007 Stachy B - H. Vltavice 14:00 1:1 4:2 3/23 43:43 7 - 2 - 10
19.kolo So,28.4.2007 SK  Ktiš - Stachy B 14:45 17:00 kont. 3:0 0/23 43:46 7 - 2 - 11
20.kolo Ne,6.5.2007 Stachy B - Vimperk 14:00 0:1 2:4 0/23 45:50 7 - 2 - 12
21.kolo So,12.5.2007 Nová Pec - Stachy B (hř.Lenora) 15:30 17:00 4:2 6:3 0/23 48:56 7 - 2 - 13
22.kolo Ne,20.5.2007 Stachy B - Netolice B 14:00 3:1 5:4 3/26 53:60 8 - 2 - 13
23.kolo Ne,27.5.2007 Čkyně B - Stachy B 15:45 17:00 3:2 4:2 0/26 55:64 8 - 2 - 14
24.kolo Ne,3.6.2007 Stachy B - Záblatí B 14:00 2:0 2:2 1/27 57:66 8 - 2 - 14
25.kolo So,9.6.07 FC Vl.Březí - Stachy B 17:00 kont 3:0 0/27 57:69 8 - 2 - 15
26.kolo Ne,17.6.2007 Stachy B - Husinec 14:00 0:2 0:7 0/27 57:76 8 - 2 - 16
     celkově 11.místo            

Přípravka 2006/2007

Podzim 2006
          pol kon body skore  
1. kolo So, 2.9.2006 Sokol Stachy  - FC Vl.Březí   Začátek: 10:00 2:0 5:0 3/3 5:0 1 - 0 - 0
2. kolo Ne, 10.9.2006 ČK Lenora -  Sokol Stachy Odjezd: 8:45 Začátek: 10:00 1:5 1:9 3/6 14:1 2 - 0 - 0
3. kolo So, 16.9.2006 Sokol Stachy  -  Tatran Volary   Začátek: 10:00 1:0 3:1 3/9 17:2 3 - 0 - 0
4. kolo So, 23.9.2006 Sokol Stachy  -  TJ Netolice   Začátek: 10:00 1:1 3:2 3/12 20:4 4 - 0 - 0
5. kolo  So,30.9. 2006 Tatran Prachatice 96  -  Sokol Stachy Odjezd:  Začátek: 15:00 8:0 17:1 0/12 21:21 4 - 0 - 1
6. kolo So, 7.10.2006  Sokol Stachy-SK Vacov Začátek:10:00 0:3 1:4 0/12 22:25 4 - 0 - 2
7.kolo Pá, 13.10.2006

pozor změna!

Tatran Blaník Strunkovice  - Sokol Stachy -  Odjezd:15:45  Začátek:17:00 0:2 0:7 3/15 29:25 5 - 0 - 2
8. kolo So, 21.10.2006  Sokol Stachy- Tatran  Prachatice 97 Začátek: 10:00 1:2 1:7 0/15 30:32 5 - 0 - 3
9. kolo So, 28.10.2006 TJ Dub - Sokol Stachy  Odjezd:8:30 Začátek: 10:00 0:2 1:3 3/18 33:33 6 - 0 - 3
 
 

 

JARO 2007 pol kon body skore
10.kolo Ne,8.4.2007 FC Vl.Březí - Sokol Stachy Odj.: 8:30 Zač.:10.00 0:4 2:7 3/21 40:35 7 - 0 - 3
11.kolo So,14.4.2007 Sokol Stachy - Lenora Zač.:10:00 3:0 4:2 3/24 43:37 8 - 0 - 3
12.kolo Ut,1.5.2007 Tatran Volary - Sokol Stachy Odj.:8:30 Zač.:10:00 2:4 3:4 3/27 47:43 9 - 0 - 4
13.kolo So,28.4.2007 TJ Netolice - Sokol Stachy Odj.:8:00 Zač.:09:30 1:0 3:2 0/24 45:40 8 - 0 - 4
14.kolo So,5.5.2007 Sokol Stachy - Prachatice 96 Zač.:10:00 1:2 2:7 0/27 49:50 9 - 0 - 5
15.kolo So,12.5.2007 SK Vacov - Sokol Stachy Odj.:09:00 Zač.:10:00 7:1 0/27 50:57 9 - 0 - 6
16.kolo So,19.5.2007 Sokol Stachy - Blaník Strunkovice Zač.:10:00 0:1 0/27 50:58 9 - 0 - 7
17.kolo So,26.5.2007 Prachatice 97 - Sokol Stachy Odj.:15.30 Zač.:17:00 8:0 17:1 0/27 51:75 9 - 0 - 8
18.kolo So,2.6.2007 Sokol Stachy - TJ Dub Zač,:10:00 0:1 0:4 0/27 51:79 9 - 0 - 9
celkově 5.místo
 

Žáci 2006/2007

          pol kon body skore  
1. kolo So, 2.9.2006 Sokol Stachy  -  FC Vl. Březí   Začátek: 14:30 8:0 3/3 8:0 1 - 0 - 0
2. kolo So, 9.9.2006 Křišťál Lenora  -  Sokol Stachy Odjezd: 8:45 Začátek: 10:00 0:0 2:2 1/4 10:2 1 - 1 - 0
3. kolo So, 16.9.2006 Sokol Stachy  -  Volno   Začátek:          
4. kolo So, 23.9.2006 Sokol Stachy  -  SK Lhenice   Začátek: 13:30 0:1 2:1 3/7 12:3 2 - 1 - 0
11. kolo St, 28.9.2006 SK Vacov -  Sokol Stachy Odjezd: 9:00 Začátek: 10:00 2:2  4:5 3/10 17:7 3 - 1 - 0
5. kolo So, 30.9.2006 FC  Š.Hoštice -  Sokol Stachy Odjezd: 9:00 Začátek: 10:00 2:1 0/10 18:9 3 - 1 - 1
6. kolo So, 7.10.2006 Sokol Stachy  -  Sokol Zdíkov   Začátek: 13:00 2:1 3:2 3/13 21:11 4 - 1 - 1
7. kolo Ne, 15.10.2006 Blaník Strunkovice  -  Sokol Stachy Odjezd: 8:30 Začátek: 10:00 1:2 1:7 3/16 28:12 5 - 1 - 1
8. kolo So, 21.10.2006 Sokol Stachy  -  SK Ktiš   Začátek: 12:30 12:0 21:0 3/19 49:12 6 - 1 - 1
9. kolo So, 28.10.2006 FK  Nebahovy - Sokol Stachy    Odjezd:8:30 Začátek: 10:00 0:5 3/22 54:12 7 - 1 - 1
10. kolo So, 4.11.2006 změna Sokol Stachy  -  Slavoj Husinec   Začátek: 11:00 2:2 1/23 56:14 7 - 2 - 1
JARO 2007 Odjezd Začátek
12.kolo Ne,8.4.2007 FC Vl.Březí - Stachy 8:45 10:00 1:0 2:2 1/24 58:16 7 - 3 - 1
13.kolo So,14.4.2007 Stachy - Lenora 14:00 1:0 6:1 3/27 64:17 8 - 3 - 1
14.kolo volno
15.kolo So,28.4.2007 SK Lhenice - Stachy 8:15 10:00 0:0 0:1 3/30 65:17 9 - 3 - 1
16.kolo So,5.5.2007 Stachy - FC Š.Hoštice 14:30 0:1 1:1 1/31 66:18 9 - 4 - 1
17.kolo Ne,13.5.2007 Zdíkov - Stachy 09:00 10:00 0:2 0:3 3/34 69:18 10 - 4 - 1
18.kolo So,19.5.2007 Stachy - Strunkovice 14:30 3:0 4:3 3/37 73:21 11 - 4 - 1
19.kolo Ne,27.5.2007 SK Ktiš - Stachy 8:15 10:00 0:14 3/40 87:21 12 - 4 - 1
20.kolo So,2.6.2007 Stachy -  FK Nebahovy 14:30 3:3 1/41 90:24 12 - 5 - 1
21.kolo So,9.6.2007 Husinec - Stachy 8:45 10:00 0:2 3/44 92:24 13 - 5 - 1
 22.kolo So,16.6.2007 Stachy - SK Vacov 14:30 2:0 5:1  3/47  97:25  14 - 5 - 1
celkově 2.místo a postup do A tř.