Fotbalový oddíl děkuje všem sponzorům za podporu naší sportovní činnosti. Z příspěvků jednotlivců,

 firem a obce Stachy se daří vytvářet podmínky pro sportovní aktivity občanů. V roce 2005 jsme tak mohli 

obnovit činnost  fotbalového oddílu žáků,  zlepšit  zázemí  ostatních  mužstev  oddílu a  začít  realizovat  

postupnou  rekonstrukci celého areálu. I nadále bude mít fotbalový oddíl Stachy jako svojí prioritu vedení

mládeže ku sportu.

            Děkujeme